Foto: Jim Elfström

Gudstjänster med musik

Mockfjärds kyrka
Söndag 28/1

11.00 Gudstjänst med församlingens ungdomskör. Timo Löppönen leder gudstjänsten.

Mockfjärds kyrka
Söndag 4/3

18.00 Högmässa med medverkan av bybor från Jugasåkern och Benarvet. "Bykören" sjunger och Åsa Hampgård är sångsolist. Kyrkkaffe serveras. Timo Löppönen leder högmässan.

Mockfjärds kyrka
Söndag 18/3

11.00 Gudstjänst på Jungfru Marie bebådelsedag. Martina och Ronja Löppönen medverkar med sång. Josefin Rådbo leder gudstjänsten.

Mockfjärds kyrka
Söndag 25/3

18.00 Musikgudstjänst på Palmsöndagen. Kören Salig Blandning medverkar under ledning av Torbjörn Cervin. Margareta Carlenius leder gudstjänsten.