Gudstjänst med bymedverkan

Den 8/12 hade turen kommit till Myrholn att medverka i bygudstjänst

Söndagen 8/12 hade Myrholns by sin kyrksöndag i Mockfjärds kyrka. Myrholsborna medverkade flitigt i högmässan och hade även arrangerat kyrkkaffet. Kristina Lindblad och Birgitta Myhr hälsade kyrkobesökare välkomna vid dörren.

Emilia Leino, Marianne Larsson och Tommy Fritz läste dagens bibeltexter. Inga-Lisa Lundgren läste förbönen, Yngve Lundgren och Jussi Leino tog upp kollekten. Byns barn tände adventsljus och sjöng sånger (bild). Marko Paananen sjöng postludium. Kyrkvärd var Helmut Ossendorf, kantor Anna-Karin Lisell. Högmässan leddes av komminister Timo Löppönen.

Vid kyrkkaffet berättade Yngve och Inga-Lisa Lundgren om byn historia, bl.a. om utvandringen till Amerika. Avslutningsvis sjöng (bild) bykören en egen bysång.