Foto: Charlotta Rådman Frans

Gagnefs pastorats riktlinjer angående Covid-19

Vi följer de rekommendationer som ges ut av Folkhälsomyndigheten och Västerås stift

Allmänna sammankomster och besök i kyrkorummen

Gagnefs pastorat

Maxantal Gagnefs kyrka: 50 personer.

Maxantal Mockfjärds kyrka: 44 varav 4 på läktaren.

Maxantal Floda kyrka: 50 personer.

Personalen räknas inte in

 
·      Avståndsregeln är: 1,5 meter.

·      Alla begravningar såväl religiösa som borgerliga omfattas.

·      Inomhus 50 personer med anvisade platser, se ovan vad som gäller i våra kyrkor.

·      Utomhus 100 personer.

·      Minnesstunder anses som privat angelägenhet-8 personer

·      Pastoratet ansvarar för sin egen verksamhet.

·      Externa arrangörer ansvarar för sin verksamhet men pastoratet informerar          arrangörerna att regelverket ska följas.