Foto: Magnus Aronson/IKON

Fredrik tackar och önskar God jul

Slutar efter att ha vikarierat som kyrkoherde under 2016

Nu är vi inne i adventstid, och därmed kan vi önska varandra ett gott nytt kyrkoår!

Gagnefs pastorat har ett spännande år framför sig. En ny efterlängtad kyrkoherde som har flyttat in i kyrkoherdebostaden i Gagnef.

För min del, som kyrkoherdevikarie på 50 procent under ett år, säger jag tack för alla goda möten och önskar Guds rika välsignelse inför framtiden.

Det är spännande att arbeta med vår inspirationskälla Bibeln som grund i allt från administration till gudstjänster.

Lamm och hjärta, symboler för försoning och kärlek. Foto: Fredrik Lautmann

I en svår tid i omvärlden är det gott att läsa hos profeten Sakarja  att ” Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken”.  Det var därför Gud behövde komma till jorden som Jesus. I evangeliet från Lukas på söndag får vi höra om Jesus i Nasarets synagoga läsa från profeten Jesaja. Jesaja är jättetydlig - Rättvisa och upprättelse, men aldrig hämnd.

Försoning och ett nådens år från Gud, är det kyrkan ska förkunna.

Jesus som ” O Guds lamm, du som tar bort Världens synd, förbarma dig”  hjälper oss att arbeta för ett hållbart fredligt samhälle i god gemenskap.

Pepparkaksbaket har jag redan hunnit med. Lamm och hjärtan, symboler för försoning och kärlek.

Fredrik Lautmann vik. kyrkoherde t o m onsdag 30/11.