Foto: Timo Löppönen

Första advent i Mockfjärds kyrka 2021

Vi firade gudstjänst i Mockfjärd på första advent 2021

107 kyrkobesökare firade första advent i Mockfjärds kyrka. Både barn-, ungdoms- och kyrkokören sjöng i denna mäktiga och väntade gudstjänsten som inleddes med att kyrkvärden Lars Bing tände första adventsljuset under klockringningen. Den eminenta trumpetaren Sören Linnros spelade med i psalmerna som kompades av vår kantor Anna-Karin Lisell. Prästen Timo Löppönen avtackade gudstjänstvärden Helmut Ossendorf och välkomnade Pia Karlsson och Ulla Lindblad Ossendorf som församlingens nya kyrkvärdar i detta urgamla uppdrag.