Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Flinka fingrar hjälper!

Syföreningen arbetar flitigt inför julmarknaden. Där säljs deras handarbeten och pengarna går alltid till ett gott ändamål. I bilden från vänster: Annbritt Lindgren, Dagmar Westman, Britta Tysk, Karin Matses, Anna Petterson och Sonja Näsholm. Övriga i syförening är Kickan Fallgren, Christer Fallgren, Svante Bergström, Astrid Dahlgren, Ulla Lindblad Ossendorf och Ingrid Nilsson.