Foto: Timo Löppönen

Flinka fingrar hjälper!

Syföreningen arbetar flitigt inför julmarknaden. Där säljs deras handarbeten och pengarna går alltid till ett gott ändamål. I bilden från vänster: Annbritt Lindgren, Dagmar Westman, Britta Tysk, Karin Matses, Anna Petterson och Sonja Näsholm. Övriga i syförening är Kickan Fallgren, Christer Fallgren, Svante Bergström, Astrid Dahlgren, Ulla Lindblad Ossendorf och Ingrid Nilsson.