Foto: Sara Eriksson

Festmässa i Gagnef

Söndagen 10/2 hade vi celebert besök i form av vår biskop Mikael Mogren. Biskopen deltog i en vacker och stämningsfull mässa, som sen följdes av uppläsning av biskopens tal som avslutning på den visitation som genomförts i Gagnefs pastorat

Foto: Sara Eriksson

Besökarna i Gagnefs kyrka fick ta del av en varierande och stämningsfull gudstjänst. Förutom biskopen medverkade pastoratets kyrkoherde Margareta Carlénius samt prästerna Christina Dahlberg och Josefin Rådbo. Till sin hjälp hade de kyrkvärdar från hela pastoratet, körer från Floda, Mockfjärd och Gagnef samt våra tre kantorer Anna Warg, Anna-Karin Lisell och Anders Inge.

Under sina framföranden pratade biskopen om många vackra saker i Gagnefs pastorat, om kvinnokraft och framtidstro! Han belyste också viktiga frågor som speglar vårt samhälle som främlingsfientlighet, segregering och misstro mot människor man inte känner och påpekade särskilt hur viktigt det är att vi alla står upp för det som är rätt och motverkar mörka krafter!

Efter avslutad mässa fick samtliga närvarande ta del av biskopens tal med anledning av visitationen samt en liten genomgång av alla spännande saker som biskopen och kontraktsadjunkten Bodil Engström fått uppleva under den gågna veckan. 

Om du vill läsa biskopens visitationstal - klicka på länken

Foto: Sara Eriksson
Foto: Sara Eriksson