Foto: Charlotta Rådman Frans

Fem frågor till kyrkoheden

Margareta Carlenius är ny kontraktsprost från årsskiftet.

Vem kan bli kontraktsprost i Falu-Nedansiljans kontrakt?

En person som är kyrkoherde i något av kontraktets sju pastorat.

Vad kommer du att göra som kontraktsprost?

Kontraktsprosten arbetar på uppdrag av biskopen. Man kan säga att jag blir biskopens förlängda arm i vårt kontrakt. Jag ska arbeta för att främja pastoratens verksamheter, stötta om det uppstår svårigheter, men också utöva tillsyn av församlingarna. Om någon präst eller diakon inte följer kyrkans tro, bekännelse eller lära finns jag som resurs för att styra upp det.

Är det ett ärofyllt uppdrag?

För mig är det absolut det. En kontraktsprost tillsätts efter att präster och diakoner i kontraktet har fått välja. Många röstade på mig, och det är ärofyllt.

Hur kommer det nya uppdraget att påverka ditt arbete som kyrkoherde i Gagnefs pastorat?

En tredjedel av min heltidstjänst kommer att ägnas åt prostuppdraget. Västerås stift kommer att rekrytera en kontraktsadjunkt, det vill säga en präst, som ska täcka upp för mig här i Gagnef. Lönen till den personen betalas av stiftet.
I praktiken innebär det att församlingsborna ser lite mindre av mig när det gäller gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Men min ambition är att vara en närvarande kyrkoherde i våra församlingar i Gagnef, Mockfjärd och Floda, och hinna med så många kyrkliga handlingar som möjligt.

Hur känns det att bli prost?

Kul! Det är en ny arbetsuppgift och det är spännande! Det är roligt att min kompetens och erfarenhet efter många år i Kyrkomötet, Kyrkans internationella råd och Kyrkostyrelsen tas till vara på ett bra sätt.