Foto: Magnus Aronsson

Fastekampanjen 2018

"Att resa sig starkare".

När det fruktansvärda inträffar. När katastrofen är ett faktum. Ge människor kraft att bli starkare tillsammans! Vi vill visa vad det är som gör att människor kan gå från att överleva till att leva.

Från att få tillgång till det basala, som mat och vatten, till att få kraft till att komma tillbaka till ett normalt liv. När människors egna resurser och egen kapacitet är i centrum kan drabbade människor orka vara aktiva i sina egna liv.

Utifrån det dubbla kärleksbudet vill vi göra fastan mer relevant i människors liv genom att ge verktyg för tro och växande. Sådant som ger oss tillfälle och möjlighet till växande som människa, att fylla på det inre, tid för eftertanke, inspiration i vardagen där budskapet också genomsyras av just allas rätt till mat och vad vi kan bidra med.

Flera kollekter vid våra gudstjänster och andra insamlingar går till Fastekampanjen som pågår mellan 11 februari och 25 mars.

Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete här