Foto: Magnus Aronson/IKON

Fastekampanjen 2017

"En ko kan rädda liv" - och du kan göra skillnad.

Sång om Ko-effekten

Barn i Gagnef vill uppmärksamma årets fastekampanj

Under "Maträtten", fastekampanjen 2017, lyfter Svenska kyrkans internationella arbete en av våra grundläggande mänskliga rättigheter: rätten till mat. 

Fastekampanjen pågår mellan den 26 februari och 9 april. Den tar fasta på alla människors rätt att få äta sig mätta. I kyrkans tidning (nr 5 2017) Berättas om ett framgångsrikt ko- och kalvprojekt i Tanzania, där familjer som lever i fattigdom får en ko, vilket förändrar deras liv till det bättre.

Fattigdomen har minskat i världen de senaste trettio åren, men fortfarande är hunger ett stort problem. Nästan 800 miljoner människor går till sängs hungriga, enligt Kyrkans tidning.
- Maträtten handlar slutligen om att fördela mat och resurser på ett sådant sätt att vi stärker de mest behövande bland oss. Det har aldrig rått brist på mat, så frågan om allas rätt till mat handlar om rättvis fördelning av resurser, säger Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete, till Kyrkans tidning.

Läs mer om kampanjen HÄR och vad du och din församling kan göra.