Familjegudstjänst 17 september

Familjegudstjänsten den 17/9 samlade många besökare, både unga och gamla. Barn- och ungdomskören sjöng flera sånger, med Anna-Karin Lisell som dirigent och musiker. Yvonne Nord var kyrkvärd.

Barn från verksamheten tog upp kollekten. Komminister Timo Löppönen ledde gudstjänsten. Efteråt hade barn- och ungdomsledarna Helen Sörling och Claes Sörling arrangerat fikat ute på gården.