Foto: Magnus Aronson

Extra kyrkofullmäktige

Torsdagen den 4/2, kl 18:30

KALLELSE
Pastoratets kyrkofullmäktige kallas till extra sammanträde, digitalt via skype, torsdagen den 4 februari 2021 kl 18.30.
Ärenden enligt till ledamöterna utsänd kallelse.
Dagordning:
1. Öppnande.
2. Upprop.
3. Val av justerare.
4. Godkännande av dagordning.
5. Upphävande av beslutsparagraf § 22 vid kyrkofullmäktige 2020-11-11.
6. Omorganisation/besparingar Gagnefs pastorat.
7. Andakt.
 
Mötet kan följas via denna länk: Följ mötet här
Jan Wiklund, ordförande