Foto: Ola Johansson

En vädjan till Dig bilist

Snälla, följ trafikföreskrifterna vid våra kyrkogårdar, och kör försiktigt vid församlingshemmen!

Bilister som besöker kyrkor och kyrkogårdar i Gagnefs kyrkby, Mockfjärd och Dala-Floda ombeds att hålla hastighetsgränsen 20 km/tim. på kyrkans områden, samt att parkera på anvisad plats. Observera även att det är förbjudet att köra in på kyrkogårdarna.
Vi ber er vänligen att visa hänsyn till andra besökare, personal och arbetsfordon. Under vintertid är det av största vikt att parkerade privatfordon inte hindrar kyrkans snöröjning.

Vi vädjar även till bilister som lämnar och hämtar deltagare i våra barn- och vuxenverksamheter i församlingshemmen att ta det lugnt.
Visa särskild hänsyn till alla barn som är på väg till eller från kyrkans barnverksamheter.

Tack för visad hänsyn!

Kyrkogårdsförvaltningen
Frågor besvaras av Åsa Hampgård 0241-620 20