Foto: Emma Dahlbäck/IKON

En sommarhälsning

Fredrik Lautmann önskar alla Guds välsignelse. Han har lämnat över vik. kyrkoherdetjänsten till Thomas Söderberg, men återkommer i höst.

Torsdagen den 26/5 samlades kyrkofullmäktige i Gagnefs församlingshem för att godkänna bokslut och verksamhetsuppföljning för 2015. Revisorerna hade rekommenderat fullmäktige att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet vilket det också fick. Kyrkorådets ordförande Birgitta Ihlis gav glimtar från förvaltningsberättelsen, ekonomibyrån EHF kommenterade bokslutet och vikarierande kyrkoherden Fredrik Lautmann gav glimtar från året 2015.

Kyrkofullmäktige är Gagnefs pastorats högsta organ för förvaltning och ekonomi. Kyrkoherden är herde med ansvar för att Guds ord förkunnas och sakramenten förvaltas. Kyrkoherden är också chef för all personal som kyrkofullmäktige gett anslag för och som kyrkorådet styr och kyrkoherden leder. Kyrkoherden är också en del av kyrkorådet och har på så sätt både en styrande och en ledande funktion i sitt särskilda pastorala ansvar.

Det är kan låta lite komplicerat, men när det fungerar väl är kombination en stor styrka för kyrkans växt.

Det främsta styrdokumentet som förtroendevalda, frivilliga medarbetare och anställda arbetat fram är församlingsinstruktionen som beskriver hur Gagnefs pastorat önskar fira gudstjänst, utöva diakoni, bedriva undervisning och mission.

Fredrik Lautmann
Fredrik Lautmann Foto: CRF

I alla tre församlingar Gagnef, Floda och Mockfjärd finns ett församlingsråd som har ett särskilt lokalt ansvar för att främja det lokala gudstjänstlivet.

För ett par månader sedan firade vi påsk. Utan påsken fanns inte våra kyrkor, kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller några anställda. Nu har vi firat påsk i 40 dagar, fram till Kristi Himmelsfärdsdag, då Jesus lämnade sin jordiska existensform. Vi firade pingst  den 15/5 med bland annat konfirmation i Gagnefs och Mockfjärds kyrkor och välkomnande av ny kantor i Floda.  Pingsten handlar om Jesus hos oss nu.

Söndagen den 29 maj handlade söndagen om vårt dop. Dopet är en gåva från Gud, men också ett uppdrag och ansvar för att bygga församling och kyrka. Jesus är med oss i det, för i dopet rustas vi med den Helige Ande genom handpåläggning och bön. Vilken support från Gud genom Jesus! Osäker? Läs i Gudsfolkets fotografibok Bibeln.

Vänner i pastoratet, nu tar jag paus som vikarierande kyrkoherde och lämnar över till förre biskopen Thomas Söderberg under juni, juli och augusti månader. Därefter återkommer jag under det att rekryteringsprocessen av ordinarie kyrkoherde fortsätter.
Slutar med att önska Er alla en fin sommar och Guds välsignelse.

Fredrik Lautmann