En hälsning från nådens år 1941

När grindstolparna utanför Gagnefs kyrka revs, hittades en ett brev från 1941 i ett hålrum i en av stolparna.

Ett brev undertecknat av dåvarande kyrkoherde Gösta Wigardt, ritningar över två nya kyrkbodar, samt två församlingsblad hade murats in när stolparna byggdes 1941. Allt låg i en glasflaska inlindad i folie med vaxad kork. 

I de två församlingsbladen berättas bland annat om Mockfjärds kyrka som fick en ny orgel under året, och om att 140 000 unga soldater fått varsin fickbibel att ta med ut i fält. 

I brevet har Gösta Wigardt skrivit så här:

"Nådens år 1941 anlades denna portal jämte bisättningshuset intill. Därjämte ordnades den gamla kyrkvallen samt byggdes två kyrkbodar söder om kyrkan. Byggmästare för dessa arbeten var byggmästaren Olof Sund från N. Gröntuf i Gagnef.
Kyrkoherde i församlingen var Gösta Wigardt, komminister Sven Näsmark, kyrkvärdar Liss Per Andersson och Erkers Anders Olsson.
Detta år 1941 var ett år av stor oro i världen.

Gud beskydde och bevare vårt fosterland!
Gud vare med oss alla!

Gagnef den 15 juli 1941
Gösta Wigardt
Kyrkoherde."

- Det som är lite kul är att byggansvarig för de nya grindstolparna som uppförts i år är Leif Sund, vår vaktmästare och barnbarn till Olof Sund som Wigardt skriver om, berättar Åsa Hampgård, kyrkogårdsföreståndare i Gagnefs pastorat.

Nu, i december 2015,  är de nya grindstolparna utanför Gagnefs kyrka nästan klara. I den vänstra har en glasburk murats in!

I burken ligger ett brev undertecknat av komminister Josefin Rådbo och kommunikatör Charlotta Rådman Frans.
I brevet berättar de om de tre församlingarna i pastoratet, om antalet anställda och om vilken teknik som används i arbetet. Exempelvis att personalen använder personbilar drivna av bensin och diesel, att alla har mobiltelefoner och persondatorer, och att församlingshemmet i Gagnefs kyrkby nyligen utrustats med fiber.
De berättar även om oron i världen, om alla människor som flyr undan krig och om att Gagnefs kommun i år har två boenden för ensamkommande flyktingungdomar.

De byggansvariga har lovat att grindstolparna kommer att stå i minst 75 år, kanske betydligt längre. Förhoppningsvis hittas burken med hälsningen från 2015 när det i framtiden är dags för nya stolpar.