Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Akut torka i Afrika

Din hjälp behövs! Tiden håller på att rinna ut för 1,4 miljoner barn.

Insamling till svältens offer

Ditt bidrag behövs.

FN larmade redan i februari om att människor dör av svält i delar av Sydsudan. Över 20 miljoner människor omfattas av hungerkatastrofen som berör människor i bland annat Nigeria, Sydsudan, Somalia, Etiopien och Uganda. Din hjälp behövs omedelbart!

Läs mer här