Diakonikretsen i Gagnef

Vi träffas onsdagar jämna veckor kl. 14.00 i Ottiliasalen.

Diakonikretsen i Gagnefs församling träffas under vår- och hösttermin klockan 14.00 varannan onsdag (jämna veckor) i Gagnefs församlingshem.

Samtal och fika

Diakonikretsen är en handarbetsgrupp som arbetar hemma med sina sömnads- eller stickalster. På våra träffar samtalar, sjunger och fikar vi.
Vi säljer våra alster genom basarer och soppluncher. Behållningen går till diakonin i Gagnefs församling och Svenska kyrkans internationella mission.

Vi välkomnar nya medlemmar i vår grupp.

Ansvarig: Diakon Ingrid Franzon 0241-621 03