Foto: Josefin Casteryd/IKON

De äldres dag

Firas i både Gagnef och Mockfjärd

Gagnefs församling

Lördag 11 november är det födelsedagsfest i Himmilsgården i Djurås. Församlingsbor som fyllt eller fyller 80 och 85 år i år har bjudits in till samkväm med mat och underhållning av trubadur Ove Jansson från Hofors.
Arrangemanget är en tradition i församlingen och bekostas av Ada Andersson-fonden.

Mockfjärds församling

I Mockfjärds församling firas "De äldres dag" söndagen den 26 november. 
Vi inleder med högmässa i kyrkan under ledning av Timo Löppönen. Där avtackas Barbro Pettersen som gått i pension. Slink in-orkestern medverkar.
Efteråt går vi till församlingsgården där våra 80- och 85-åringar firas med mat och underhållning. Önskar du delta och äta i församlingsgården, anmäl dig senast den 20 november tel. 0241-610 12 eller gagnef.pastorat@svenskakyrkan.se 
Meddela även om du vill ha specialkost.