Bygudstjänst i Mockfjärd.
Foto: Mockfjärds församling

Bymedverkan i gudstjänsten

Nordanholen och Nyåkern hade sin kyrksöndag

Söndagen den 19 februari hade Nordanholen och Nyåkern sin kyrksöndag i Mockfjärds kyrka.
Byborna medverkade flitigt i högmässan som leddes av komminister Timo Löppönen. En kör bestående av flera bybor sjöng och Anna Warg var solist.

Elisabeth Bing, Irma Rönnbäck och Ulla Ossendorf läste helgens texter. Irma hade även förberett kyrkans förbön.
Juhani Rantala och Antero Kinnunen tog upp kollekten och Helmut Ossendorf hälsade gudstjänstbesökare välkomna vid dörren. Även kantorn Torbjörn Rönnbäck kommer från byn.

Christina Hallperstjänstgjorde som kyrkvärd. Dryg 40 personer deltog i högmässan.

Efter mässan bjöd byborna på kyrkkaffe i församlingsgården.

På bilden ses från vänster: Anna Yngbäck, Anette Vestlund, Eva Erkers, Eva Barrsved, Torbjörn Rönnbäck, Helmut Ossendorf och Magnus Warg.