Foto: Roine Mercurio/IKON

Bön, tro & själavård

Här får du veta mer om hur Svenska kyrkan ser på tro och liv och hur du når våra präster och diakoner för själavård och stödsamtal.

Vi kan be varsomhelst!

Vart ska vi gå med alla våra tankar och känslor? Komminister Christina Dalberg skriver om bönens självklara plats i våra liv.

Sök din tro

I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på kristen tro. Här kan du läsa lite om vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan och vad det innebär att leva som kristen.

Vägval, svåra beslut, ängslan, kris... tillfällena är många då det kan kännas bra att prata med någon av våra präster eller diakoner.

Själavård, bikt & stödsamtal

I livets svåra stunder kan det kännas bra och nödvändigt att prata med någon. Våra präster och diakoner har tystnadsplikt.