Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bön, tro & själavård

Här får du veta mer om hur Svenska kyrkan ser på tro och liv och hur du når våra präster och diakoner för själavård och stödsamtal.