Foto: Daniel Fekete/IKON

Biskopen uppmanar till bön för Aleppo

- Situationen i Aleppo och Syrien är en humanitär katastrof. När vanmakten är som störst är det viktigt att samlas i också i bön.

Det säger Mikael Mogren, biskop i Västerås stift, i ett uttalande och fortsätter:

- Liksom många kyrkor i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland redan ringer för fred ber jag stiftets församlingar att i samband med lördagens helgsmålsringning särskilt stanna upp i bön för folket i Syrien och för fred.

- På lördagen har vi vår helgsmålsringning och på söndagen ringer vi till gudstjänst, där en bön för fred i världen och särskilt Syrien blir en självklar del. Låt detta i första hand gälla kommande söndag och söndagen den 23 oktober. Jag kommer också i pressmeddelande och sociala medier att gå ut med en uppmaning till förbön, avslutar Mikael Mogren.