Närbild på gula vårlökblommor.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Bidrag ur Stiftelsen doktor Gertrud Gussanders fond

Varje år kan medel ur fonden sökas för barn-och ungdomar med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar t o m det år barnet fyller 18. Det ekonomiska bidraget ska gälla vid kostnader för behandling/rehabilitering. Sökanden ska vara boende i Gagnef och Mockfjärd församling.

Gertrud Gussander (1872-1950)

Läkare och Sveriges första kvinnliga kirurg.

Hon var en föregångskvinna på många sätt. Att som kvinna studera till läkare var inte vanligt kring sekelskiftet 1900 och än mindre att studera till kirurg. Hon kom till Gagnef 1916 och arbetade som kommunläkare i Gagnef och Mockfjärd. Vid ett tidigare besök hos vännen Ottilia Adelborg fick hon idén att uppföra ett sjukhus vid Älvudden. Sjukhuset, Elfgården, stod klart 1912. Samtidigt som bygget genomfördes arbetade Gertrud både i Göteborg och Kristianstad. Hon lät också uppföra ett ståtligt hus till sig själv bredvid sjukhuset. Hon körde häst och släde men senare också bil som hon fräste fram i på de smala vägarna. 1936 flyttade Gertrud från Gagnef och dog 1950 i Enskede, 78 år gammal. Hennes nära vän, Edith Jakobsson, fick ärva Gertruds kvarlåtenskap, som sen skapade 

stiftelsen doktor Gertrud Gussanders fond.

I styrelsen sitter distriktsläkare, distriktssköterska och kyrkoherde.

 

Anmälningsblankett