Foto: Mockfjärds församling

Bibelutdelning till femåringarna

118 personer besökte familjegudstjänsten i Mockfjärds kyrka.

I den ekumeniska gudstjänsten den 15 oktober i Mockfjärds kyrka delades det ut Barnens bibel till bygdens femåringar.
Barn- och ungdomskörerna medverkade i gudstjänsten, som leddes av komminister Timo Löppönen.
Anna-Lena Elfsberg höll en barnpredikan, Anna-Karin Lisell var kantor och Hans Nord var kyrkvärd. Barn tog upp kollekten.

Gudstjänsten var välbesökt -  hela 118 besökare.
Barnledarna Helen Sörling och Claes Pettersen hade förberett fikat tillsammans med Missionskyrkans personal. Församlingens internationella grupp arrangerade ett lotteri vars intäkter gick till insatser mot svälten i Afrika.

Timo Löppönen,
komminister i Mockfjärds församling