Bibelutdelning till 5- och 6-åringar

I samband med den första familjegudstjänsten efter pandemirestriktionerna delades barnens bibel ut till både 5-åringar och 6-åringar.

I oktober 2021 ägde den första familjegudstjänsten efter att restriktionerna för Covid-pandemin rum. I likhet med tidigare år blev det en ekumenisk gudstjänst i samarbete med Missionskyrkan i Mockfjärd som innehöll bland annat utdelning av Barnens bibel, bibelberättelse med stöd av flanellograf samt den uppskattade kyrkkorven.