Foto: Magnus Aronson/IKON

At döpas som ungdom eller vuxen

Undrar du varför du aldrig blev döpt? Hanns det inte med?

Har du börjat att tro på senare tid? Vill du tillhöra en fin gemenskap?

- Jag tänker att många odöpta vuxna/ungdomar kanske tycker att det är lite ”udda”, lite ”skämmit” att döpa sig. Men sanningen är något helt annan. Svenska kyrkan är det trossamfund som döper flest vuxna, säger Josefin Rådbo, präst i Gagnefs pastorat.

Vid drop in-dagen i Gagnefs kyrka den 14 februari 2018 har du som är ungdom eller vuxen möjlighet att låta döpa dig.

Självklart kan du även denna dag döpa ditt barn.

Ingen åldersgräns

Dopet har ingen övre eller undre gräns. Alla är välkomna in i kyrkan och dess gemenskap, vilket sker genom dopet. I Sverige är barndop den vanligaste formen, men många döps också som unga eller vuxna.

Den som konfirmeras skall vara döpt och därför döps många tonåringar under konfirmationstiden. En väldigt fin handling då man som tonåring eller vuxen är mer medveten om vad som sker på ett annat sätt än det lilla barnet och kan säga ”ja” till sitt dop. 

En del avvaktar

En del föräldrar anmäler att deras barn ska tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan på dop. Många av dem döps sedan under konfirmationstiden. Ungdomar som ännu inte är döpta när 18-årsdagen närmar sig kontaktas av församlingen med en inbjudan till dop och därmed fortsatt medlemskap i Svenska kyrkan.

En gratis ceremoni utan trosprestation

Alla dop är gratis och kräver ingen som helst motprestation. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting.

Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Ett litet barn som döps kan ju inte ens själv uttrycka att det har en tro på Gud och vill tillhöra den kristna församlingen. 

Dopet är alltså ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud.

Dopet ger medlemskap

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är man tidigare döpt i annat ett kristet samfund i Sverige eller i annat land behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid, oavsett vilken kristenhet man är döpt inom . Om man så önskar kan man alltid be om en ceremoni där man får bekräfta sitt dop.

Vill du veta mer om dopet? Kontakta Josefin Rådbo tel. 0241-623 04 josefin.radbo@svenskakyrkan.se