Foto: Jim Elfström

Ansök om medel ur Gertrud Gussanders fond

Nu kan du ansöka om medel ur dr Gertrud Gussanders fond. Mer information hittar du nedan.

Stiftelsen doktor Gertrud Gussanders fond
Gertrud Gussander (1872-1950) läkare och Sveriges första kvinnliga kirurg!
Gertrud Gussander var en föregångskvinna på många sätt. Att som kvinna studera till läkare var inte vanligt kring sekelskiftet 1800-1900 och än mindre att studera till kirurg. Hon kom till Gagnef 1916 och arbetade som kommunläkare i Gagnef och Mockfjärd. Vid ett tidigare besök hos vännen Ottilia Adelborg fick hon idén att uppföra ett sjukhus vid Älvudden. Sjukhuset, Elfgården, stod klart 1912. Samtidigt som bygget genomfördes arbetade Gertrud både i Göteborg och Kristianstad. Hon lät också uppföra ett ståtligt hus till sig själv bredvid sjukhuset. Hon körde häst och släde men senare också bil som hon fräste fram i på de smala vägarna. 1936 flyttade Gertrud från Gagnef och dog 1950 i Enskede, 78 år gammal. Hennes nära vän, Edith Jakobsson, fick ärva Gertruds kvarlåtenskap, som sen skapade stiftelsen doktor Gertrud Gussanders fond.
I styrelsen sitter distriktsläkare, distriktssköterska och kyrkoherde.

Varje år kan medel ur fonden sökas av barn-och ungdomar med fysiska och psykiska funktions-nedsättningar t o m det år man fyller 18. Det ekonomiska bidraget ska täcka merkostnader för behandling och rehabilitering. Sökanden ska vara boende i Gagnefs och Mockfjärds församlingar.