130 års musik och sång firades i Floda

180 personer var i Floda kyrka när Floda Musik- och Sångförening firade 130 år

Floda församlings kyrkokör och damkören Campanula sjöng under ledning av Maj-Karin Arnberg, Anette Sund och Anna Warg.
Anna Eklund Tarantino var sångsolist. Goss-sopranerna Kevin Johansson och Oskar Tarantino medverkade i två nummer.

Övriga medverkande var musikanter ur Floda spelmanslag samt Matts Arnberg, fiol, Erik Arnberg, fiol, Cathrine Fahlén, piano, Emma Arnberg och Johanna Arnberg, cello, Stina Fahlén och Per Fahlén, fiol, My Liljefors och Miriam Liljefors, fiol.

Maj-Karin Arnberg berättade om föreningens 130-åriga historia.

Grundaren av det som nu är Floda Musik- och Sångförening, Erik Johan Thunstedt, kom till Floda år 1882 från Falun. Han tillträdde sin första tjänst som lärare vid Syrholns skola och verkade också som organist i kyrkan. Han fängslades av den folkliga musik- och sångtraditionen och började uppteckna melodier som höll på att dö ut i hela Dalarna.

Han ska ha sagt att "psalmerna är underbara tondikter". Thunstedt fann en bygdepsalm i Blyberg i Älvdalen som Oscar Lindberg 30 år
senare bearbetade. Melodin blev känd som den älskade och ofta spelade
"Gammal fäbodpsalm".

Det första Erik Johan Thunstedt gjorde då han kom till Floda var att samla
musikintresserade personer för att spela tillsammans och snart var
Floda Stråkkapell bildat.

1885 blev födelseåret för körverksamheten. Kören fungerade mest som hembygdskör. Skolbarnen sjöng i kyrkan var och
varannan söndag. Senare började också kören medverka i kyrkan. Många
handskrivna böcker för kör finns bevarade.  
Thunstedt var dirigent för kören fram till 1922 då han avgick med pension.

Läraren Sven Sjöberg övertog ledningen. Sjöberg bildade också en manskör som fanns under hans tid fram till 1926. Då blev läraren och kantorn Bertil Elgers ledare för kören.
Thunstedt gick återigen in som dirigent en kort tid innan han överlämnade taktpinnen till dottern Gertrud som sedan ledde kören i hela 41 år!

Namnet ändrades till Floda Musik- och Sångförening, FlodaMoS kort och gott.

Floda Musik- och Sångförening fick ett välkommet tillskott genom damkören Campanula med en modernare repertoar. 
 
Floda MoS har deltagit i stora internationella sångfestivaler genom medlemskap i olika körförbund som Kyrkosångsförbundet, Nedansiljans körförbund och Västra Dalarnas körförbund. 

Körerna har under de senaste åren deltagit i Dala-Floda Operafest och Musik på Slottet.    De båda körerna gjorde under 2014 inte mindre än 35 framträdanden huvudsakligen i Floda kyrka.

 

Ps: Ladda ner filen så får du se konsertaffischen!