Gagnefs kyrka
Foto: CRF

Andakt 2 maj

Andakt från Gagnefs kyrka 20210502