Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

50 års-jubilerande konfirmander

1969 års konfirmander träffades till gudstjänst i Floda kyrka på pingstdagen.

På pingstdagen, den 9 juni, träffades jubilarerna tillsammans med årets konfirmander för att fira gudstjänst i Floda kyrka. Därefter samlades alla omkring mat och minnen i församlingshemmet.