Foto: Johannes Frandsen/IKON

Vuxna

I församlingen finns det mötesplatser av olika slag för vuxna. Oavsett om du är ung eller gammal, kvinna eller man, troende eller sökare är du välkommen till gemenskap.

Gud i dina händer vilar jag i tro, vilar i din värme och din ro. Varje brustet hjärta, varje skadad själ famnar du i nåd och gör den hel. Nära vill jag leva, nära dig, min Gud, i din omsorg finner själen ro. Nära vill jag leva, nära dig, min Gud, i din kärlek kan min kärlek gro.

Svenska psalmboken nr 769

Församlingen samarbetar med SENSUS

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne samarbetar med Sensus studieförbund vid arrangemang, i körverksamhet och annan gruppverksamhet.