Foto: Gustaf Hellsing

Musik och körer

Musik och sång berör på ett särskilt sätt. I gudstjänsten har sång och musik en given plats.

Sång och musik i gudstjänsten

Musik och sång är en del av kyrkans liv och har alltid varit det.

Sång och musik har hjälpt oss människor att ge uttryck för känslor.  Musiken kan uttrycka känslor på ett annat sätt än ord.  Tonerna kan vara det som låter, det som är svårt att säga med ord, få ta plats. Jublande glädje, djupaste sorg, förtröstan och tvivel.

I våra gudstjänster använder vi både Psalmboken och Ung psalm, tonspråket är varierat med både det traditonella och nyare musik.

Musiken tar sig bortom intellektet och förnuftet, den öppnar dörren till själen.

Den förstärker och fördjupar budskapet, musik går direkt till hjärtat på ett annat sätt än det talade ordet.

Sjunga i kör

Spela och sjung till Guds ära!

Psaltaren 47:7

Det finns två körer för vuxna, båda körerna medverkar i gudstjänster och ger egna konserter.

Ulrika Eleonora-kören

Övar tisdagar kl. 19.00-21.00 på Mariagården

Körledare: Lennart Ericsson

Capellakören

Övar onsdagar kl. 18.30-20.30 på Mariagården. Kören pausar över jul och nyår. Första övningstillfället våren 2023 är onsdag 25 januari.

Körledare: Eva Björk

Skulle du vilja vara med i någon av körerna kontakta respektive körledare.

Konserter

Under hela året ges det konserter av olika slag i församlingens kyrkor.

Hitta till kommande konserter i kalenderna här på webbplatsen och i församlingens veckoannonser varje fredag i Söderhamns-Kuriren och månadsannons hela baksidan på samma tidning en torsdag varje månad. Kalendern finns också i gratisappen Kyrkguiden.

Hitta även information om kommande konserter i församlingens tryckta månadsprogram och på församlingens anslagstavlor i och utanför kyrkorna och församlingsgårdarna.

Musiken fyller många behov

Vilken roll fyller egentligen musiken och körsång i kyrkans verksamhet? Kyrkomusikerna Eva Björk och Lennart Ericsson berättar om sitt meningsfulla arbete och den glädje som musiken ger i många människors liv.

Församlingen samarbetar med SENSUS

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne samarbetar med Sensus studieförbund vid arrangemang, i körverksamhet och annan gruppverksamhet.