Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen i Söderhamn ansvarar för skötsel av kyrkogårdar och begravningsplatserna, Söderhamns kyrkogård, Sandarne gamla kyrkogård och Sandarne nya kyrkogård.

Kontakt

 

EXPEDITION

Postadress

Box 10, 826 21 Söderhamn 

Besöksadress

Mariagården, Prästgårdsgatan 5, 826 32 Söderhamn

Besökstid: måndag–torsdag 10–12

Telefon

0270-42 65 13, måndag–torsdag 10–12

E-post

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.s 

KYRKOGÅRDSDRIFTEN

Telefon

0270-127 13 måndag–fredag 08–16

E-post

soderhamn.kgf@svenskakyrkan.se

Gravar på kyrkogårdar i Söderhamn och Sandarne

Hitta till gravarna på de tre kyrkogårdar som Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne har hand om.  

Anställda medarbetare i kyrkogårdsförvaltningen

Kanslist på kyrkogårdsförvaltningen

Susanne Brodén

Söderhamn och Sandarne församling

Mer om Susanne Brodén

Kanslist på kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsvaktmästare

Lasse Larsson

Söderhamn och Sandarne församling

Mer om Lasse Larsson

Kyrkogårdsvaktmästare

Ronald Trönnblom

Söderhamn och Sandarne församling

Mer om Ronald Trönnblom

Kyrkogårdsvaktmästare

Carina Wiklund

Söderhamn och Sandarne församling

Mer om Carina Wiklund

Kyrkogårdsvaktmästare