Meny

Kyrkogårdförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen i Söderhamn ansvarar för skötsel av kyrkogårdar och begravningsplatserna, Söderhamns kyrkogård, Sandarne gamla kyrkogård och Sandarne nya kyrkogård.

Kyrkogårdsförvaltningen

Expedition

Postadress:

Box 10
826 21 Söderhamn 

Besöksadress:

Mariagården
Prästgårdsgatan 5
826 32 Söderhamn

Besökstid: helgfria vardagar kl. 10.00-12.00

Telefon:

0270-42 65 13
Telefontid: helgfria vardagar kl. 10.00-12.00

E-post:

britt-marie.sodergren@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsdriften

Telefon:

0270-127 13
Kyrkogårdsdriften når du helgfria vardagar kl. 8.00-16.00

E-post:

soderhamn.kgf@svenskakyrkan.se

Gravar på kyrkogårdar i Söderhamn och Sandarne

Hitta till gravarna på de tre kyrkogårdar som Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne har hand om.  

Anställda medarbetare i kyrkogårdsförvaltningen

Kanslist på kyrkogårdsförvaltningen

Bitte Södergren

Britt-Marie Södergren

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Anställd, Kanslist på kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsvaktmästare

Lasse Larsson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkogårdsvaktmästare

Ronald Trönnblom

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkogårdsvaktmästare

Carina Wiklund

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkogårdsvaktmästare