Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne Besöksadress: Söderhamn-Sandarne församling, Mariagården, 82632 Söderhamn Postadress: Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 82621 Söderhamn Telefon: +46(270)426500 E-post till Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårdförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen i Söderhamn ansvarar för skötsel av kyrkogårdar och begravningsplatserna, Söderhamns kyrkogård, Sandarne gamla kyrkogård och Sandarne nya kyrkogård.


Kyrkogårdsförvaltningen

Expedition:

Postadress:

Box 10
826 21 Söderhamn 

Besöksadress:

Mariagården
Prästgårdsgatan 5
826 32 Söderhamn

Besökstid: helgfria vardagar kl. 10.00-12.00

Telefon:

0270-42 65 13
Telefontid: helgfria vardagar kl. 10.00-12.00

E-post:

Britt-Marie Södergren

Kyrkogårdsdriften:

Telefon:

0270-127 13
Kyrkogårdsdriften når du helgfria vardagar kl. 8.00-16.00

E-post:

Lasse Larsson

Anställda medarbetare i kyrkogårdsförvaltningen

Kanslist på kyrkogårdsförvaltningen

Bitte Södergren

Britt-Marie Södergren

Direkt: 0270-42 65 13

Växel: 0270-42 65 00

Kyrkogårdsvaktmästare

Lasse Larsson

Direkt: 0270-42 65 28

SMS: 070-568 12 65

Ronald Trönnblom

Direkt: 0270-42 65 29

SMS: 070-210 62 12

Carina Wiklund

Direkt: 0270-42 65 08

SMS: 070-222 76 55

Gravar på kyrkogårdar i Söderhamn och Sandarne

Hitta till gravarna på de tre kyrkogårdar som Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne har hand om.