Meny

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Svenska kyrkan i Söderhamn Sandarne – Söderhamn-Sandarne församling

Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne

Postadress

Box 10, 826 21 Söderhamn

Besöksadresser

Mariagården, Prästgårdsgatan 5, 826 32 Söderhamn
Östanbo bönhus, Östanbovägen 22, 820 22 Sandarne

e-post

soderhamnsandarne.forsamling@svenskakyrkan.se 

Församlingsexpedition  0270-426 500
telefon– och expeditionstid måndag–torsdag 10–12

Kyrkogårdsförvaltning 0270-426 513
telefontid och besökstid måndag–torsdag 10-12

 

Lars   Nilsson

Lars Nilsson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkorådet, ledamot, Anställd, Kyrkoherde

Mer om Lars Nilsson

Kyrkoherde, präst

Erik Björk

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ordförande, Kyrkorådets arbetsutskotts ordförande

Mer om Erik Björk

Förtroendevald, Kyrkorådets ordförande

Eva Björk

Eva Björk

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Anställd, Kyrkomusiker

Mer om Eva Björk

Kyrkomusiker

Susanne Brodén

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kanslist, Kanslist på kyrkogårdsförvaltningen

Mer om Susanne Brodén

Kanslist på kyrkogårdsförvaltningen

Eva Brolin

Eva Brolin

Söderhamn och Sandarne församling

Präst, Anställd

Mer om Eva Brolin

Komminister

Martin Garlöv

Martin Garlöv

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kommunikatör

Mer om Martin Garlöv

Kommunikatör

Christina Hedin

Christina Hedin

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Församlingspedagog

Mer om Christina Hedin

Församlingspedagog

Anna Hedman

Anna Hedman

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kyrkofullmäktige, ersättare, Pedagog, barn och familj

Mer om Anna Hedman

Pedagog, Barn- och familj

Sven-Erik Hägerlind

Söderhamn och Sandarne församling

Präst - komminister, Anställd

Mer om Sven-Erik Hägerlind

Präst

Nicklas Jonsson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Organist

Mer om Nicklas Jonsson

Kyrkomusiker

Lena  Lagergren Pettersson

Lena Lagergren Pettersson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kansliassistent

Mer om Lena Lagergren Pettersson

Kansliassistent

Sören Lundgren

Sören Lundgren

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Diakoniassistent

Mer om Sören Lundgren

Diakoniassistent

Sofie Mattsson

Sofie Mattsson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Konfirmand- och ungdomsledare, Anställd

Mer om Sofie Mattsson

Konfirmand- och ungdomsledare

Helena Olsson

Helena Olsson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Församlingsexpedition och kansli

Mer om Helena Olsson

Kanslist på på församlingsexpeditionen

Andreas  Onelius

Andreas Onelius

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Församlingsassistent

Mer om Andreas Onelius

Församlingsassistent

Erika Onelius

Erika Onelius

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd

Mer om Erika Onelius

Serviceansvarig

Therese Onelius

Therese Onelius

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Pedagog, barn och familj

Mer om Therese Onelius

Pedagog, barn och famlij

Karl-Olof Pettersson

Karl-Olof Pettersson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kamrer

Mer om Karl-Olof Pettersson

Kamrer

Sophia Pettersson

Sophia Pettersson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Diakoniassistent

Mer om Sophia Pettersson

Diakoniassistent

Gittan Sjölinder

Gittan Sjölinder

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Lokalvårdare på Mariagården

Mer om Gittan Sjölinder

Lokalvårdare