Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne Besöksadress: Söderhamn-Sandarne församling, Mariagården, 82632 Söderhamn Postadress: Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 82621 Söderhamn Telefon: +46(270)426500 E-post till Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hur planerar man en begravning?

Det är dödsboet som har huvudansvaret för en begravning.


De anhöriga kan ta hjälp av en begravningsbyrå för att få hjälp med de praktiska åtgärderna vid ett dödsfall.

Begravningsbyrån kan hjälpa till med det mesta kring en begravning.
Det är viktigt att komma ihåg att begravningsbyrån handlar på uppdrag av dödsboet, och är dess representanter men inte får agerar på egen hand.
En begravningsbyrå säljer sina tjänster till dödsboet, det är dödsboet som står för alla kostnader i samband med begravningen.

Det kan vara bra att vänta ett par dagar med att träffas på begravningsbyrån, det är lättare att orka ta in information och fatta beslut då.

Begravningsgudstjänst

Efter kontakt med församlingen bokas en begravningsgudstjänst. Vid bokningen väljs ett datum, tid och i vilken kyrka som begravningsgudstjänsten ska ske. De anhöriga får också besked om vilken präst som kommer att hålla begravningsgudstjänsten.

Den avlidnes önskemål
Enligt begravningslagen ska man ta hänsyn till den avlidnens egna önskemål kring begravningen. Dessa önskemål kan finnas nedskrivna eller bara vara uttalade till de anhöriga.

Transport
Dödboet ansvar och betalar för transporterna fram till bisättningslokalen. Transport av kistan från bisättningslokalen till kyrka/kapell till begravningsplatsen eller krematorium ingår i bergavningsavgiften. Transporten ombesöjs av en begravningsbyrå.

Kontakt med prästen
Prästen kontaktar den anhörige som angetts som kontaktperson, efter bokningen. De kommer överns om en tid och plats för ett samtal om begravningsgudstjänsten. Mötet kan ske i hemmet eller på Mariagården. Om de anhöriga finns på ett långt geografiskt avstånd kan samtalet ske via telefon.

Anhöriga är naturligtvis själva välkommna att ta den första kontakten med prästen. Pastoratets präster hittar du här, pastorsexpeditonen kan också hjälpa till med telefonnummer till prästen.

 Musik och psalmer
Anhöriga väljer tillsammans med prästen de psalmer som ska sjungas vid begravningsgudstjänsten. Övrig sång och musik kan med fördel planeras tillsammans med den kyrkomusiker som tjänstgör vid gudstjänsten.
 

 Gravplats

I samband med eller efter begravningsgudstjänsten skall den avlidne gravsättas. Vilket gravskick som skall användas bestäms av de anhöriga, jordbegravning eller kremation, detta avgör också vilken form av gravplats som kan användas. Vid kremation finns flera olika alternativ som till exempel urngrav, asklund, minneslund. För jordbegravning är det en kistgrav som gäller. Många har redan gravrätter på gravar där anhöriga ligger begravda, dessa kan i många falla användas till en urna. För information om vad som gäller för specifika gravar lämnas av den kyrkogårdsförvaltning som aktuell.

En gravplats bokas hos kyrkogårdsförvaltningens expedition.

Bild: Maria Svensk /IKON

Kyrkogårdsförvaltningen

Expedition:

Postadress:

Box 10
826 21 Söderhamn 

Besöksadress:

Mariagården
Prästgårdsgatan 5
826 32 Söderhamn

Besökstid: helgfria vardagar kl. 10.00-12.00

Telefon:

0270-42 65 13
Telefontid: helgfria vardagar kl. 10.00-12.00

E-post:

Britt-Marie Södergren

Kyrkogårdsdriften:

Telefon:

0270-127 13
Kyrkogårdsdriften når du helgfria vardagar kl. 8.00-16.00

E-post:

Lasse Larsson