Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne Besöksadress: Mariagården, 82632 Söderhamn Postadress: Box 10, 82621 Söderhamn Telefon:+46(270)426500 E-post till Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dop

Dopet sker på Jesu befallning. Han ger sina lärjungar uppmaningen att gå ut i världen, göra alla folk till lärjungar, döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla sig till det Jesus lärt.

Orsaken är helt enkelt att Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom.

Den särskilda Gudsgemenskapen ges till oss som gåva i dopet. Dopet ger oss en tillhörighet till Gud, som skapat och längtar efter oss.

Dopet ger oss gemenskap med Jesus och alla andra "Jesustillhöriga". Dopet sätter in oss i ett större sammanhang, där vi blir en del av hela den världsvida kyrkan, en del av en jättestor "familj". 

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Så sägerJesus i Matteus evangelium 28:18-20

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts upp inför Gud, den som ger oss livet. Gud vill vara oss nära hela livet, befria oss från det som hindrar oss från att vara nära Gud.

Barn, ungdom eller vuxen...

... spelar ingen roll. Erbjudandet om att döpas finns livet igenom.

Oftast är det små barn som döps i Svenska kyrkan. Gud söker närhet till varje människa, Gud önskar ett liv tillsammans med var och en av oss. Det är inte begränsat till en viss tid i våra liv, utan sker ständigt.

Under konfirmandåret sker dopet för de ungdomar som är odöpta. Dopet och konfirmationen hör ihop, vid konfirmationen bekräftas dopet.

I vuxen ålder kan önskan om att döpas väckas vid till exempel samtal i grupp eller enskilt om kristen tro. 

Festlig inledning på medlemskapet

Vill du låta döpa ditt lilla barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Du som vill boka en tid för dop kontaktar FÖRsamlingsexpeditionen

Efter bokningen, när det närmar sig dopgudstjänsten, träffas familjen runt barnet eller den som ska döpas prästen som ska döpa för ett samtal om dopets innebörd och hur det praktiskt kommer att gå till.

Den som önskar kan låna en dopklänning av församlingen.

Oftast går det också att boka Mariagården eller Östanbo bönhus för att samla släkt och vänner till dopkaffe efter dopgudstjänsten. Lokalen bokas samtidigt som dopet.