Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne Besöksadress: Söderhamn-Sandarne församling, Mariagården, 82632 Söderhamn Postadress: Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 82621 Söderhamn Telefon: +46(270)426500 E-post till Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

Alla människor är älskade av Gud och har ett unikt värde.


 

Jesus sa: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Matteus evangelium 7:12

Församlingen diakoni är ett stöd för människor i alla åldrar. Vem du än är:
Om du har en kristen tro eller inte, om du tillhör Svenska kyrkan eller inte spelar ingen roll, Du är alltid välkommen till kyrkans diakoni.

Vänd dig till diakonerna när...

 • du behöver samtala med någon om din livssituation
 • det är problem i relationer
 • du förlorat en anhörig eller vän
 • du har problem med missbruk
 • du vill tala om Gud eller andra livsåskådningsfrågor
 • du vill göra en ideell medmänsklig insats
 • du behöver stöd, är behovet av annat slag än det vi kan erbjuda så kan vi hjälpa dig vidare
 • du vill hitta till en gemenskap med andra människor
 • du vill ha andlig vägledning

Församingens diakoner finns i Mariagården. Kontakta någon av dem för att boka en tid.

  "Allt vad ni vill att människor ska göra för er ska ni göra för dem" säger Jesus. Alla har till uppgift att göra sitt bästa för andra människor, det ska vara genomgående i varje kristen människas och i kyrkans liv.


I diakonin kommer detta till uttryck på ett särskilt sätt, diakoner vigs till att tjäna medmäniskor i utsatta  livssituationer så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Vad menas med diakoni?

Ordet diakoni kommer från grekiskans diakonein och betyder tjäna, att tjäna sin medmänniska.

Som en del av kyrkans uppdrag finns diakoni, omsorg om människor baserad på Guds kärlek till människan, allas lika värde och allas rätt till ett värdigt liv.

Duvan - Den heliga Anden, livgivaren. Olivkvisten i duvans mun - komma med hopp om liv Korset - Jesus Kristus, befriaren. Ringen - Gud Fader, som omsluter allt. Diakonemblemet bärs i en kedja eller som brosch av vigda diakoner.
Duvan - Den heliga Anden, livgivaren. Olivkvisten i duvans mun - komma med hopp om liv Korset - Jesus Kristus, befriaren. Ringen - Gud Fader, som omsluter allt. Diakonemblemet bärs i en kedja eller som brosch av vigda diakoner. Bild: Linda Mickelsson/IKON

Diakonin spänner över ett brett fält, enskilda samtal, personer i utsatta livssitationer, stödgrupper, medverka i gudstjänster, rådgivning, självavård, samarbete med andra sociala aktörer i samhället, att möta där behoven finns.

Diakonens uppgifter

Till diakonens uppdrag hör att tillsammans med andra anställda, ideella medarbetare och i samverkan med andra aktörer kartlägga och analysera vilka diakonala behov som finns i församlingen.

Diakonen planerar, organiserar och leder församlingens diakonala arbete. Och diakonen firar gudstjänst med församlingen.

Diakoner har tystnadsplikt med vissa förbehåll. 

 

 

 

 

 

Diakon - vik

Birgitta Norström

Birgitta Norström

Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne

Direkt: 0270-42 65 21

SMS: 072-301 45 57

Mer om Birgitta Norström…

Diakon

Diakoniassistent

Sören Lundgren

Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne

Direkt: 0270-42 65 09

SMS: 070-327 65 07

Mer om Sören Lundgren…

Diakoniassistent

Diakoniassistent

Sofia Tesfai Melake

Sofia Tesfai Melake

Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne

Direkt: 0270-42 65 20

SMS: 070-678 12 80

Mer om Sofia Tesfai Melake…

Diakoniassistent