Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne Besöksadress: Mariagården, 82632 Söderhamn Postadress: Box 10, 82621 Söderhamn Telefon:+46(270)426500 E-post till Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning

I vid bemärkelse är begravning att ta hand om den döde på ett värdigt sätt och de riter som är förknippade med det.

Det är en helhet som kan delas upp i tre huvudområden:

  • Praktiska åtgärder
  • Begravningscermoni
  • Gravsättning.

Planering, praktiska förberedelser är dödsboets ansvar. Detta kan bödsboet anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med.

För den som vill ha en begravningscermonin i Svenska kyrkan är det en begravningsgudstjänst som sker i någon av våra kyrkor.

Att samlas för att ta förväl och överlämna den döde i Guds händer.

I begravningsgudstjänsten tar vi farväl av den döde, tackar Gud för vad han/hon har fått betyda under sitt liv och överlämnar honom/henne i Guds händer.

Begravningsgudstjänsten är en gudstjänst där dödens faktum, Guds närhet mitt ibland oss och Kristi seger över döden får vara i centrum.

Både det egna avskedet och det gemensamma överlämnandet i Guds händer är två viktiga delar i gudstjänsten.

Personlig utforming av begravningsgudstjänsten.

Efter kontakt med församlingen bokas datum för begravningsgudstjänsten och man har möjlighet att välja i vilken kyrka som begravningsgudstjänsten ska ske. Då får också veta vilken präst som kommer att hålla gudstjänsten.

Tillsammans med prästen och kyrkomusiker utformar de anhöriga begravningsgudstjänsten. Den utgår alltid från den ordning som finns för begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan, i den finns det alltid möjlighet att önska vilka psalmer och musik som ska finnas med, så att gudstjänsten blir personlig och om möjligt enligt de önskemål som den döde eventuellt lämnat till de efterlevande.

Minnesstund

Efter begravningsgudstjänsten kan det vara skönt att fortsätta gemenskapen en stund genom att dricka kaffe eller äta något tillsammans. Detta kan blir en stund då man får minnas tillsammans.

I Söderhamns och Sandarne finns ofta möjlighet att hålla minnesstunden i Mariagården eller Östanbo bönhus om man så vill. Dessa lokaler bokas hos pastorssexpeditionen på Mariagården. Lokalerna är kostnadsfria i samband med begravning i Svenska kyrkans ordning.

Begravningsgudstjänsten betalas genom kyrkoavgiften.

Kyrkorum, vaktmästare, präst, musiker och eventuella bärare har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Bön i begravningsgudstjänsten ur kyrkohandboken


Begravningsverksamhet för allla. 

I nästen hela landet är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten. I ansvaret som huvudman ingår att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och en neutral lokal för begravningscermoni.

Alla i Sverige betalar en begravningsavgift, även den som inte är medlem i Svenska kyrkan. Denna avgift betalar bland annat för begravningsplatser och dess skötsel.

 

 

 

 

 

Bild: Alex & Martin /IKON

Boka en begravning.

Har du kontakt med en begravningsbyrå ordnar de med bokningen av en begravning.

Ta kontakt medpastorssexpeditionen om den avlidne tillhörde Söderhamns eller Sandarne församling och anmäla önskan om begravning.
Då bokas en begravningsgudstjänst.


För att boka en grav på någon av våra kyrkogårdar kontakta Kyrkogårdsförvaltningen.  Även detta kan man få hjälp med av begravningsbyrån.