Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Begravning

Begravningen är en helhet där den döde tas omhand på ett värdigt sätt med de riter som tillhör.

Det är en helhet som kan delas upp i tre huvudområden

  • Praktiska förberedelser
  • Begravningsgudstjänst eller annan ceremoni
  • Gravsättning

Planering, praktiska förberedelser är dödsboets ansvar. Detta kan bödsboet anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med.

För den som vill ha en begravningscermonin i Svenska kyrkan är det en begravningsgudstjänst som sker i någon av församlingens kyrkor.

Att samlas för att ta förväl och överlämna den döde i Guds händer

I begravningsgudstjänsten tar de anhöriga farväl  och tackar Gud för vad den döda har fått betyda under sitt liv och överlämnar honom eller henne i Guds händer.

Begravningsgudstjänsten är en gudstjänst där dödens faktum, Guds närhet mitt ibland oss och Kristi seger över döden får vara i centrum.

Både det egna avskedet och det gemensamma överlämnandet i Guds händer är två viktiga delar i gudstjänsten.

Personlig utforming av begravningsgudstjänsten

Efter kontakt med församlingen bokas datum för begravningsgudstjänsten och man har möjlighet att välja i vilken kyrka som begravningsgudstjänsten ska ske. Då får också veta vilken präst som kommer att hålla gudstjänsten.

Tillsammans med prästen och kyrkomusiker utformar de anhöriga begravningsgudstjänsten. Den utgår alltid från den ordning som finns för begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan, i den finns det alltid möjlighet att önska vilka psalmer och musik som ska finnas med, så att gudstjänsten blir personlig och om möjligt enligt de önskemål som den döde eventuellt lämnat till de efterlevande.

Minnesstund

Efter begravningsgudstjänsten kan det vara skönt att fortsätta gemenskapen en stund genom att dricka kaffe eller äta något tillsammans. Detta kan blir en stund då man får minnas tillsammans.

Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Bön i begravningsgudstjänsten ur kyrkohandboken

I Söderhamn och Sandarne församling finns ofta möjlighet att hålla minnesstunden i Mariagården eller Östanbo bönhus. Lokal bokas genom församlingsexpeditionen i Mariagården. Det kostar inget att låna lokal i samband med begravning i Svenska kyrkans ordning.

Begravningsgudstjänsten betalas genom kyrkoavgiften

Kyrkorum, vaktmästare, präst, musiker och eventuella bärare har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.


Begravningsverksamhet för alla 

I nästen hela landet är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten. I ansvaret som huvudman ingår att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och en neutral lokal för begravningscermoni.

Alla i Sverige betalar en begravningsavgift, även den som inte är medlem i Svenska kyrkan. Denna avgift betalar bland annat för begravningsplatser och dess skötsel.

 

Boka en begravning

Ta kontakt med församlingen för att få veta hur en begravning genomförs med råd och regler på grund som ska hindra smittspridning.

Har du kontakt med en begravningsbyrå ordnar de med bokningen av en begravning.

Ta kontakt med församlingsexpeditionen om den avlidne tillhörde Söderhamn och Sandarne församling och anmäl önskan om begravning. Då bokas en begravningsgudstjänst.

För att boka en grav på någon av våra kyrkogårdar kontakta församlingens kyrkogårdsförvaltningen.  Även detta kan man få hjälp med av begravningsbyrån. 

Ett sista farväl till den som gått bort

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Den som dött får gå i frid

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstunden ger tillfälle att minnas tillsammans

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked och för många blir begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Hitta din församling

Vit kyrka på Österlen bortom ett fält fullt av gula blommor.

Du kan enkelt hitta vilken församling du bor i genom att gå till sidan Sök församling och skriva in din adress.