Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Begravning

Begravningen är en helhet där den döde tas omhand på ett värdigt sätt med de riter som tillhör.

Begravningen är en helhet som kan delas upp i tre huvudområden

  • Praktiska förberedelser
  • Begravningsgudstjänst eller annan ceremoni
  • Gravsättning

Planering, praktiska förberedelser är dödsboets ansvar. Detta kan bödsboet anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med.

För den som vill ha en begravningscermonin i Svenska kyrkan är det en begravningsgudstjänst som sker i någon av församlingens kyrkor.

Att samlas föra att ta farväl och överlämna den döda i Guds händer

I begravningsgudstjänsten tar de anhöriga farväl  och tackar Gud för vad den döda har fått betyda under sitt liv och överlämnar honom eller henne i Guds händer.

Begravningsgudstjänsten är en gudstjänst där dödens faktum, Guds närhet mitt ibland oss och Kristi seger över döden får vara i centrum.

Både det egna avskedet och det gemensamma överlämnandet i Guds händer är två viktiga delar i gudstjänsten.

Personlig utformning av begravningsgudstjänsten

Efter kontakt med församlingen bokas datum för begravningsgudstjänsten och man har möjlighet att välja i vilken kyrka som begravningsgudstjänsten ska ske. Då får också veta vilken präst som kommer att hålla gudstjänsten.

Tillsammans med prästen och kyrkomusiker utformar de anhöriga begravningsgudstjänsten. Den utgår alltid från den ordning som finns för begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan, i den finns det alltid möjlighet att önska vilka psalmer och musik som ska finnas med, så att gudstjänsten blir personlig och om möjligt enligt de önskemål som den döde eventuellt lämnat till de efterlevande.

Minnesstund

Efter begravningsgudstjänsten kan det vara skönt att fortsätta gemenskapen en stund genom att dricka kaffe eller äta något tillsammans. Detta kan blir en stund då man får minnas tillsammans.

I Söderhamn och Sandarne församling finns ofta möjlighet att hålla minnesstunden i Mariagården eller Östanbo bönhus. Lokal bokas genom församlingsexpeditionen i Mariagården. Det kostar inget att låna lokal i samband med begravning i Svenska kyrkans ordning.

Begravningsgudstjänsten betalas av medlemsavgiften

Kyrkorum, vaktmästare, präst, musiker och eventuella bärare har redan betalats via medlemsavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Begravningsverksamhet för alla

I nästen hela landet är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten. I ansvaret som huvudman ingår att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och en neutral lokal för begravningscermoni.

Alla i Sverige betalar en begravningsavgift, även den som inte är medlem i Svenska kyrkan. Denna avgift betalar bland annat för begravningsplatser och dess skötsel.

Boka en begravning

Ta kontakt med församlingen för att få veta hur en begravning genomförs med råd och regler på grund som ska hindra smittspridning.

Har du kontakt med en begravningsbyrå ordnar de med bokningen av en begravning.

Ta kontakt med församlingsexpeditionen om den avlidne tillhörde Söderhamn och Sandarne församling och anmäl önskan om begravning. Då bokas en begravningsgudstjänst i Ulrika Eleonora kyrka, Sandarne kyrka eller Västra kapellet.

För att boka en grav på någon av våra kyrkogårdar kontakta församlingens kyrkogårdsförvaltningen.  Även detta kan man få hjälp med av begravningsbyrån. 

Svenska kyrkans gemensamma webbsidor om begravning och sorg

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.

Begravningsverksamhet och kyrkogårdar

Begravningsverksamheten i Söderhamn och Sandarne ansvarar för skötsel av kyrkogårdar och begravningsplatserna, Söderhamns kyrkogård, Sandarne gamla kyrkogård och Sandarne nya kyrkogård.

Rum för begravning

Ulrika Eleonora kyrka

Kyrkan i Söderhamn är en korskyrka med en vackert röd färg. Hon är byggd i slutet av 1600-talet av stadens borgare och har fått namn efter drottningen Ulrika Eleonora, kung Karl XII:s mor.

Sandarne kyrka

Sandarne kyrka är på många sätt speciell och den utgör ett minnesmärke över den norrländska träindustriepoken.

Västra kapellet

Ett kapell för begravningar, för andra gudstjänster och konserter. Det är på samma gång ett begravningshus öppet för alla oavsett tro och trostillhörighet. I kapellet finns en större sal och en mindre.