Ärkebiskop Antje Jackelén samtalar med två män.

Ja, Svenska kyrkan gör ibland uttalanden i politiska frågor

Svenska kyrkan är kallad att förkunna evangelium i ord och handling. För kristna är tron inte bara är en del av det inre livet utan också något som får konsekvenser. Jesus uppmanar oss till engagemang för andra.

Svenska kyrkan möter både kritik och uppskattning varje gång vi engagerar oss i politiska frågor. För Svenska kyrkan är det viktigt med ett engagemang i samhället och samhällsfrågor. En kristen tro är inte bara är en del av ett privat, inre liv utan också något som får konsekvenser i det offentliga. Det betyder att det vi tror speglas av det vi gör. Tro och handling hör ihop.

Kyrkan är kallad att förkunna evangelium i ord och handling. Det glada budskapet om Jesus Kristus manar oss till engagemang för alla människor, inte minst dem i nöd. Det innebär alltså att ta ansvar som en del av samhället. I den bibliska traditionen finns profeter, vars kallelse det är att visa på sådant som är orättvist i det omgivande samhället och peka på en bättre väg.

År 2017 gav Lutherska världsförbundet ut skriften Kyrkan i det offentliga rummet. Där förklarar världens lutherska kyrkor varför de engagerar sig i samhället och tar ställning i olika samhällsfrågor.

Gå till källan
Två personer med sammanflätade fingrar.

Nej, Svenska kyrkan försummar inte utsatta svenskfödda

Kristna gör inte skillnad på människor - alla är älskade av Gud och lika mycket värda. Svenska kyrkan gör insatser för människor i olika livssituationer, gamla och unga, svenskfödda och utlandsfödda.

En trappa på insidan av en rund byggnad slingrar sig upp. Mellan varje avsats finns tända lampor.

Nej, Svenska kyrkan är en demokratisk organisation med olika nomineringsgrupper och regelbundna val

Svenska kyrkan uttalar sig ibland i enskilda samhällsfrågor, sådana som engagerar de politiska partierna. "Vi är politiska – inte därför att partier kallar utan därför att Jesus Kristus kallar.” säger ärkebiskopen.

En belyst solsymbol.

Nej, Svenska kyrkan försvarar och respekterar Israels rätt att existera inom 1967 års gränser

Svenska kyrkan stödjer en framförhandlad och ömsesidigt accepterad lösning av konflikten, med utgångspunkt i en tvåstatslösning. Israeler och palestinier ska garanteras möjligheten att leva i säkerhet sida vid sida inom säkra och erkända gränser.