Ärkebiskop Antje Jackelén samtalar med två män.

Ja, Svenska kyrkan gör ibland uttalanden i politiska frågor

Svenska kyrkan är kallad att förkunna evangelium i ord och handling. För kristna är tron inte bara är en del av det inre livet utan också något som får konsekvenser. Jesus uppmanar oss till engagemang för andra.

Svenska kyrkan möter både kritik och uppskattning varje gång vi engagerar oss i politiska frågor. För Svenska kyrkan är det viktigt med ett engagemang i samhället och samhällsfrågor. En kristen tro är inte bara är en del av ett privat, inre liv utan också något som får konsekvenser i det offentliga. Det betyder att det vi tror speglas av det vi gör. Tro och handling hör ihop.

Kyrkan är kallad att förkunna evangelium i ord och handling. Det glada budskapet om Jesus Kristus manar oss till engagemang för alla människor, inte minst dem i nöd. Det innebär alltså att ta ansvar som en del av samhället. I den bibliska traditionen finns profeter, vars kallelse det är att visa på sådant som är orättvist i det omgivande samhället och peka på en bättre väg.

År 2017 gav Lutherska världsförbundet ut skriften Kyrkan i det offentliga rummet. Där förklarar världens lutherska kyrkor varför de engagerar sig i samhället och tar ställning i olika samhällsfrågor.

Gå till källan