Två personer med sammanflätade fingrar.

Nej, Svenska kyrkan försummar inte utsatta svenskfödda

Kristna gör inte skillnad på människor - alla är älskade av Gud och lika mycket värda. Svenska kyrkan gör insatser för människor i olika livssituationer, gamla och unga, svenskfödda och utlandsfödda.

Ibland ställs frågan om Svenska kyrkans hjälp till flyktingar och migranter sker på bekostnad av hjälpen till svenskfödda. Det får aldrig bli så att olika grupper ställs emot varandra.

Den kristna tron utgår från att varje människa har ett människovärde som är lika betydelsefullt oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Vi gör inte skillnad på människor. Därför bedriver Svenska kyrkan många verksamheter för människor som befinner sig i olika livssituationer, både i Sverige och utomlands.

I kyrkan kallas det socialt och psykologiskt stödjande arbetet för “diakoni”. Diakoni betyder i grunden “tjänst” och beskrivs ofta som kristen tro omsatt i praktisk handling, eftersom allt diakonalt arbete bedrivs utifrån en kristen grundsyn på medmänniskan.

I Svenska kyrkans regi bedrivs en stor variation av verksamheter för att stödja ensamma, hemlösa, fattiga, sjuka, frihetsberövade och på andra sätt utsatta människor. Gamla som unga, svenskar som utlandsfödda.

Några av de diakonala verksamheter Svenska kyrkan bedriver är Jourhavande präst via 112, Sjukhuskyrkan, fängelsebesök, själavård, familjerådgivning, språkcaféer, gemenskapsträffar för ensamma och äldre, härbärgen, öppna förskolor och fritidshem. Du kan läsa mer om Svenska kyrkans diakonala verksamhet i siffror för varje år.

 

Gå till källan