Flera tända ljus i mörkt rum.

Nej, ordet ”hen” har inte ersatt ”han” när vi talar om Gud och Jesus.

Den nya kyrkohandboken har kompletterat traditionella ord för Gud med nya bilder och tilltal. Ordet ”hen” används dock inte. Västerås pastorat använde ”hen” i en annons julen 2017, för att visa att alla är älskade av Gud.

Under vintern 2017 spreds ett felaktigt rykte - även utanför Sveriges gränser - att Svenska kyrkan ersatt pronomenet ”han” med det könsneutrala ordet ”hen” när vi talar om Gud och Jesus. Här är bakgrunden.

Frågan om hur vi kan använda språket på ett mer inkluderande sätt i kyrkan har varit aktuell länge. Ett inkluderande språk kan bland annat innebära att traditionella maskulina beskrivningar av Gud, som ”Fader” och ”Herre”, kompletteras med andra ord och bilder. Även i bibeln finns en rik uppsättning beskrivningar av Gud bortom de maskulina: källa, ljus, kycklingmamma, klippa, och så vidare.   

Den nya kyrkohandboken, som innehåller ordningar för Svenska kyrkans olika gudstjänster, har ett mer inkluderande språk. Det innebär exempelvis att formuleringar som ”du”, eller helt enkelt ”Gud” kan användas som alternativ när vi vänder oss till Gud i de liturgiska texterna. Det finns även formuleringar där ordet ”vi” används i stället för ”de”. Fortfarande finns dock Fader och Herre kvar i texterna.

Ordet ”hen” förekommer överhuvudtaget inte i den nya kyrkohandboken.

Västerås pastorat använde dock ordet ”hen” om Jesus i en annons om julens gudstjänster i december 2017. Det gjordes för att visa att människan - oavsett könsidentitet - är skapad och älskad av Gud.