En belyst solsymbol.

Nej, Svenska kyrkan försvarar och respekterar Israels rätt att existera inom 1967 års gränser

Svenska kyrkan stödjer en framförhandlad och ömsesidigt accepterad lösning av konflikten, med utgångspunkt i en tvåstatslösning. Israeler och palestinier ska garanteras möjligheten att leva i säkerhet sida vid sida inom säkra och erkända gränser.

Ibland har det felaktigt påståtts att Svenska kyrkan är emot Israels rätt att existera. Detta är dock inte sant. Svenska kyrkan stödjer en lösning på konflikten som är framförhandlad och ömsesidigt accepterad av konfliktens parter, med utgångspunkt i en tvåstatslösning utifrån de internationellt erkända 1967 års gränser: En lösning där israeler och palestinier garanteras möjligheten att leva i säkerhet sida vid sida inom säkra och erkända gränser och med ett gemensamt och öppet Jerusalem i enlighet med tidigare FN-resolutioner. Det innebär att Svenska kyrkan försvarar och respekterar Israels rätt att existera inom dessa gränser. Det innebär också att Svenska kyrkan erkänner och stödjer det palestinska folkets strävan efter självbestämmande. För att detta skall kunna uppnås måste den israeliska ockupationen av de palestinska områdena upphöra. Detta är inget kontroversiellt ställningstagande utan ligger helt i linje med ställningstaganden från FN (i form av en mängd resolutioner), EU och den svenska regeringen. Vi delar också denna analys med åtskilliga av våra systerkyrkor inom Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet.

 Svenska kyrkan verkar för att kränkningar av mänskliga rättigheter som begås av såväl den palestinska myndigheten som Hamas gentemot den palestinska befolkningen upphör.

En trappa på insidan av en rund byggnad slingrar sig upp. Mellan varje avsats finns tända lampor.

Nej, Svenska kyrkan är en demokratisk organisation med olika nomineringsgrupper och regelbundna val

Svenska kyrkan uttalar sig ibland i enskilda samhällsfrågor, sådana som engagerar de politiska partierna. "Vi är politiska – inte därför att partier kallar utan därför att Jesus Kristus kallar.” säger ärkebiskopen.

Två personer med sammanflätade fingrar.

Nej, Svenska kyrkan försummar inte utsatta svenskfödda

Kristna gör inte skillnad på människor - alla är älskade av Gud och lika mycket värda. Svenska kyrkan gör insatser för människor i olika livssituationer, gamla och unga, svenskfödda och utlandsfödda.

Ärkebiskop Antje Jackelén samtalar med två män.

Ja, Svenska kyrkan gör ibland uttalanden i politiska frågor

Svenska kyrkan är kallad att förkunna evangelium i ord och handling. För kristna är tron inte bara är en del av det inre livet utan också något som får konsekvenser. Jesus uppmanar oss till engagemang för andra.