Två personer håller varandras händer.
Foto: Kristin Lidell

Nej, Svenska kyrkan samarbetar inte med Muslimska brödraskapet.

Svenska kyrkan bejakar religionsdialog och tror att en bättre värld kan byggas av att samtala också med människor utanför vår egen kyrka. Till det syftet finns nätverket En värld av grannar, som samlar bland andra judiska, muslimska och kristna personer och organisationer som arbetar med social hållbarhet och för människor på flykt.

Svenska kyrkan påstås ibland samarbeta med Muslimska brödraskapet, men det är inte sant. Däremot är det sant att vi tror på samarbete med människor av annan tro. Den katolske teologen Hans Küng säger: “Det blir aldrig fred mellan nationerna utan fred mellan religionerna. Och vi kommer aldrig att få fred mellan religionerna utan religionsdialog.”

I nätverket En värld av grannar finns engagerade praktiker och representanter från bland annat kristna danska Folkekirke, norska kyrkan, katolska kyrkan och Church of England. Dessutom representeras Integrationswerkstatt, som är en tysk interreligiös frivilligorganisation, judiska Hebrew Immigrant Aid Society i Bryssel, Fryshuset i Stockholm och muslimska organisationer som Islamic Relief Sverige, Ibn Rushd och Muslim Aid.


Islamic Relief är en politiskt obunden humanitär organisation som bistår civila i krig och konflikter. Deras bistånd ges oavsett mottagarnas bakgrund, religion, kön och etnicitet. De är partner till Lutherska världsförbundet och får bidrag från Sida, Forum Syd och Radiohjälpen och där granskas de på de sätt som partnerskapen kräver.

Ibn Rushd är ett studieförbund som samarbetar med till exempel studieförbunden Sensus och Bilda och församlingar i Stockholm. Tillsammans med Katarina församling och Islamic Relief driver Ibn Rushd verksamheten Goda grannar som syftar till att människor på flykt, nyanlända och asylsökande ska kunna få stöd och vägledning.

Muslim Aid Sverige är en bistånds- och utvecklingsorganisation. Tillsammans med många andra var de en viktig aktör i flyktingmottagandet 2015 och är fortsatt viktiga i integrationsarbete och interreligiös praktik.

En del av kyrkans uppdrag har i alla tider varit att värna om dem som lever i utsatthet, och att odla goda relationer mellan människor, oavsett religiös eller etnisk bakgrund. För oss är det en konsekvens av det Jesus säger om att älska sin nästa.

Genom programmet 'En värld av grannar – Interreligiös praktik för fred' vill Svenska kyrkan främja fredlig samexistens och ett humant Europa, som präglas av social och andlig hållbarhet. Ett samhälle där människor värnar om sin nästa och försvarar demokratiska grundvärderingar – En värld av grannar.

Länklista:

Läs om En värld av grannar

Läs Svenska kyrkans sidor om ekumenik och grannsämja