Greta Thunberg i profil.
Foto: Melissa Renwick

Nej, Svenska kyrkan har inte utnämnt Greta Thunberg till Jesus efterträdare

@limhamnskyrka på Twitter använde ordet (Jesus) "efterträdare" om Greta Thunberg. Senare förklarade medarbetare att ordet valts med tanke på Jesus lära och att det inte handlade om att vara världens frälsare. Ärkebiskop Antje Jackelén pekar på likheter mellan Greta Thunberg och Gamla testamentets profeter.

Bakgrunden en tweet från 2018

Limhamns församling på Twitter (@limhamnskyrka) twittrade 1 december 2018:

”Kungörelse! Jesus från Nasaret har nu utsett en av sina efterträdare, nämligen Greta Thunberg.”

Medarbetare i Limhamns församling använde Twitter för att diskutera och belysa aktuella frågor som till exempel rör klimat och fred. Medarbetarnas hållning var att Twitter var en bra plats för detta och man använde ett språk anpassat till kanalen - humor, ironi och ibland provocerande formuleringar. Limhamns församlings twitterkonto drog till sig såväl positiva som negativa reaktioner.

Lämnade Twitter efter kritiken

Efter tweeten 1 december 2018 blev kritiken stark. Medarbetarna förklarade att ordet ”efterträdare” valts med tanke på Jesus lära och kallelse att följa honom och inte handlade om att vara världens frälsare. På grund av den kraftiga kritiken valde man att lämna Twitter.

Biskopen i Lunds stift, där Limhamns församling ligger, var också kritisk till det sätt Limhamns twitterkonto använts, inte minst när det gällde tweeten om Greta Thunberg. Biskopen välkomnade beslutet att lämna Twitter.

Den sista tweeten från Limhamns församlings twitterkonto skickades den 6 december 2018 och löd:

”Kära Twitter,

Har vi sårat någon ber vi om ursäkt, det har aldrig varit vår mening. Vår mening har varit att på vårt sätt tala om Jesus Kristus. Nu lämnar vi arenan. Tack för engagemang, glädje och debatt.

Gud välsigne er!”

Ärkebiskopen uttalar sig

Ärkebiskop Antje Jackelén tillfrågades om tweeten i en intervju med tidningen Arbetet 15 mars 2019 och svarade att ordet ”efterföljare” hade varit ett bättre ordval. I tidningen Expressen 28 september 2019 säger hon att hon uppfattar att Greta Thunberg har mycket gemensamt med de gammaltestamentliga profeterna:

”Det är enastående vad hon har åstadkommit globalt. Jag tänker att hon faktiskt är profetisk på samma sätt som de gammaltestamentliga profeterna var ihärdiga med sitt budskap, säger Antje Jackelén.”

Länklista (#Gåtillkällan)

Greta Thunberg i profil.

No, Church of Sweden has not proclaimed Greta Thunberg as one of Jesus Christ's successors

The story origins from a tweet on December 1st 2018 from the local parish of Limhamn in the city of Malmö in south Sweden. The tweet goes: "Announcement! Jesus of Nazareth has now assigned one of his successors, namely Greta Thunberg”.