Skuggan av ett kors bland ljusreflektioner.

Jo, korset är den viktigaste symbolen för kristen tro och för vår kristna kyrka

Korset sammanfattar kristen tro och handlar om livet som övervinner döden, försoning och förlåtelse. I juli 2016 debatterades kristen identitet och vad korset symboliserar i samband med kampanjen #mittkors.

Ibland har det sagts att korset inte längre har någon betydelse i Svenska kyrkan, men det är inte sant.

Korset sammanfattar den kristna tron genom ett enkelt tecken som vi både kan se och ta på. Det berättar om hur kristna tror att verkligheten förändrades när Jesus dog och uppstod.

Korset handlar om livet som trotsar, och till och med övervinner döden, och ger oss hopp. Det handlar om att försoning och förlåtelse är möjligt, när saker går sönder och blir fel. Korset är ett fredens tecken.

Debatten om korset

Under sommaren 2016 debatterades kristen identitet och användningen av korset. Efter mordet på den franske prästen Jacques Hamel startade tre präster i Svenska kyrkan Facebookgruppen #mittkors där de uppmanade människor att lägga upp en bild på ett personligt kors med syfte att visa stöd för förföljda kristna.

Inom Svenska kyrkan ryms många olika åsikter och några personer, bland dem dåvarande kommunikationschefen på kyrkokansliet i Uppsala, menade att #mittkors-kampanjen riskerade att bidra till att grupper ställs emot varandra.

Andra, präster, biskopar och lekfolk,  inom Svenska kyrkan såg ingen fara med initiativet. Många deltog med bilder på sina kors och många skrev om vad det betyder för dem att bära korset.

svenskakyrkan.se lyfter vi fram flera olika röster om korset och kristen identitet

Gå till källan