Fisksätra kyrka, som är tänkt att byggas ut till Guds hus.
Foto: Alice Braun

Ja, Nacka församling är en av initiativtagarna till Guds hus i Fisksätra.

När människor från olika religioner möts och samtalar, finns en grogrund för fred där spänningar kan minska och fördomar motverkas. I samtal med andra människor kan vi berikas av respekt för varandra och fördjupas i vår egen tro.

I Fisksätra i Nacka pågår ett projekt som heter Guds hus - ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Fisksätra, katolska församlingen och den muslimska föreningen. Tanken med projektet är att bygga en moské bredvid kyrkan och länka ihop byggnaderna med ett glasparti där man kommer att ha ett café. Projektet kallas för Guds hus och finansieras med insamlade medel. Det är alltså inte Svenska kyrkans medlemsavgifter som går till projektet.

I Fisksätra bor en stor grupp muslimer, en relativt stor grupp katoliker och förstås många medlemmar i Svenska kyrkan. Med tiden har samfunden kommit att spela en viktig roll i samhället.  Tillsammans med kommunen arbetar man med integrationsfrågor, verksamhet riktad till kvinnor, konfliktlösande arbete osv. Ingen av parterna kan göra det ensam. Kommunen behöver samfundens stöd. Arbetet stärks av att samfunden kan samarbeta, och samfunden stärks av att bemöta varandra med respekt. Det motverkar rädsla och minskar spänningar att samtala med varandra.

Relationerna mellan Svenska kyrkan, katolska församlingen och muslimska föreningen har vuxit sig starka. Ingen har gett upp sin egen tro - man lever sida vid sida med gott resultat. Svenska kyrkan tror på en treenig Gud - Gud Fader, Jesus Kristus och den helige Ande, och fortsätter att predika evangelium som alltid. Projektet ändrar inte vår tro, utan är en effekt av vår tro: vi ska möta varandra med respekt och omtanke, som Jesus bemötte människor med en annan tro

Gå till källan

Gå till källan