En trappa på insidan av en rund byggnad slingrar sig upp. Mellan varje avsats finns tända lampor.

Nej, Svenska kyrkan är en demokratisk organisation med olika nomineringsgrupper och regelbundna val

Svenska kyrkan uttalar sig ibland i enskilda samhällsfrågor, sådana som engagerar de politiska partierna. "Vi är politiska – inte därför att partier kallar utan därför att Jesus Kristus kallar.” säger ärkebiskopen.

Är Svenska kyrkan vänstervriden? Det är lätt att själv kontrollera vilka nomineringsgrupper som är störst i kyrkomötet. Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation, där de förtroendevalda på pastorats-, stifts- och nationell nivå utses i kyrkoval vart fjärde år. Tre av de nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet har en formell koppling till politiska partier: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Övriga nomineringsgrupper har inte denna koppling, exempelvis den näst största nomineringsgruppen, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

När det gäller enskilda samhällsfrågor uttalar sig Svenska kyrkan ibland om sådant som också engagerar de politiska partierna. En del av dessa uttalanden stöder åsikter som kan förknippas med vänster på den politiska skalan, till exempel i flykting- och migrationsfrågor, andra är mer blocköverskridande, som klimatfrågor, och åter andra kan förknippas med de  borgerliga partierna, till exempel frågan om religiösa friskolor eller civilsamhällets ställning. Med andra ord, “vi är politiska – inte därför att partier kallar utan därför att Jesus Kristus kallar.” (citat från ärkebiskop Antje Jackelén). Så här ser mandatfördelningen ut just nu.

Kyrkomötet på nationell nivå är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, och kyrkostyrelsen är kyrkomötets beredande och verkställande organ.

När det gäller viktiga teologiska och ekumeniska frågor yttrar sig biskopsmötet innan kyrkostyrelsen fattar beslut.