Porträtt av biskop Fredrik Modéus.

Ja, biskop Fredrik Modeus i Växjö stift har gett sitt stöd för muslimer att genomföra böneutrop

Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för Svenska kyrkans verksamhet. Därför är det naturligt att tycka att den friheten också ska gälla andra religioner än vår egen.

Tycker en biskop i Svenska kyrkan verkligen att det är OK med böneutrop i våra svenska städer? Under våren 2018 aktualiserades frågan om böneutrop, när Stiftelsens Växjös muslimer ansökte till polisen om att en gång i veckan få ha böneutrop via en högtalare i samband med fredagsbönen. Biskop Fredrik Modeus i Växjö stift uttryckte sitt stöd för detta i ett facebook-inlägg, där han skrev: “Det är naturligt i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle att olika traditioner och religioner hörs, syns och samverkar för det goda samhället. I tusen år har kyrkklockorna ramat in dagen och samlat människor till gudstjänst. Rätten att utöva sin tro är grundläggande i en demokrati.” Biskopens uttalande handlade alltså inte om bullernivåer - det är polisens sak att bedöma - utan om rimligheten i att tillåta olika religiösa uttryck i vårt samhälle.

 För oss som kristna är det inte att kompromissa med det kristna budskapet. Tvärtom, i evangeliet om Jesus Kristus finns grund för att visa generositet och gästfrihet mot människor av annan tro och att behandla andra som vi själva vill bli behandlade.

 

Gå till källan
Träkors står i motljus i ett fönster.

Nej, Svenska kyrkan håller inte på att islamiseras - vi är en kristen kyrka

Kyrkans uppgift är inte att blanda samman religioner eller att tona ner det kristna budskapet utan att med evangeliet som grund och Jesus Kristus som förebild visa kärlek till alla och bidra till en bättre värld.

Person läser ur Markusevangeliet i Bibeln.

Nej, ärkebiskopens valspråk, “Gud är större”, är hämtat ur Bibeln och finns i Första Johannesbrevet 3:18-20

”Gud är större” finns i den kristna traditionen men också i islam, en av flera likheter mellan världens två största religioner. Till oss kommer de från Bibeln, en påminnelse om att Gud är större än vårt hjärta.

Fisksätra kyrka, som är tänkt att byggas ut till Guds hus.

Ja, Nacka församling är en av initiativtagarna till Guds hus i Fisksätra.

När människor från olika religioner möts och samtalar, finns en grogrund för fred där spänningar kan minska och fördomar motverkas. I samtal med andra människor kan vi berikas av respekt för varandra och fördjupas i vår egen tro.