Porträtt av biskop Fredrik Modéus.

Ja, biskop Fredrik Modeus i Växjö stift har gett sitt stöd för muslimer att genomföra böneutrop

Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för Svenska kyrkans verksamhet. Därför är det naturligt att tycka att den friheten också ska gälla andra religioner än vår egen.

Tycker en biskop i Svenska kyrkan verkligen att det är OK med böneutrop i våra svenska städer? Under våren 2018 aktualiserades frågan om böneutrop, när Stiftelsens Växjös muslimer ansökte till polisen om att en gång i veckan få ha böneutrop via en högtalare i samband med fredagsbönen. Biskop Fredrik Modeus i Växjö stift uttryckte sitt stöd för detta i ett facebook-inlägg, där han skrev: “Det är naturligt i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle att olika traditioner och religioner hörs, syns och samverkar för det goda samhället. I tusen år har kyrkklockorna ramat in dagen och samlat människor till gudstjänst. Rätten att utöva sin tro är grundläggande i en demokrati.” Biskopens uttalande handlade alltså inte om bullernivåer - det är polisens sak att bedöma - utan om rimligheten i att tillåta olika religiösa uttryck i vårt samhälle.

 För oss som kristna är det inte att kompromissa med det kristna budskapet. Tvärtom, i evangeliet om Jesus Kristus finns grund för att visa generositet och gästfrihet mot människor av annan tro och att behandla andra som vi själva vill bli behandlade.

 

Gå till källan