Person läser ur Markusevangeliet i Bibeln.

Nej, ärkebiskopens valspråk, “Gud är större”, är hämtat ur Bibeln och finns i Första Johannesbrevet 3:18-20

”Gud är större” finns i den kristna traditionen men också i islam, en av flera likheter mellan världens två största religioner. Till oss kommer de från Bibeln, en påminnelse om att Gud är större än vårt hjärta.

Ibland påpekas det att ärkebiskopens valspråk är samma ord som i det muslimska ropet ”Gud är större”. I Första Johannesbrevet 3:18-20 står: ”Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför Gud övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.”

Det är från detta bibelställe som ärkebiskopen har hämtat sitt valspråk.

Ärkebiskop Antje Jackelén säger “Mitt valspråk är tröst och utmaning på samma gång. Det inbjuder till frågor och samtal samtidigt som det hänvisar oss till Guds nåd som vi möter i Jesus Kristus.”

 ”Gud är större” finns alltså i den kristna traditionen och är känt på latin som Deus semper maior, men det finns också i islam, på arabiska Allahu akbar. Detta är en av flera likheter mellan världens två största religioner. Som kristna behöver inte tona ner dessa likheter, men inte heller skämmas över de skillnader som finns.

Borde kristna sluta tala om att ”Gud är större”, eftersom det riskerar förknippas med islamisters stridsrop i samband med våldsdåd? Terrorhandlingar i Islams namn är avskyvärda och ska fördömas, liksom alla andra terrorhandlingar. Samtidigt sägs dessa ord i fredlig bön av hundratals miljoner muslimer varje dag. Även i kristen tradition finns ord och symboler som använts i våldssammanhang. Korset och uttrycket “Gud med oss” har fått ge religiös legitimitet åt våldsdåd. Dessutom är övertygelsen att Gud är större en central del av kristen (och judisk!) tro många hundra år innan islams födelse.

 

Gå till källan