Konfirmation

Fryksände pastorat har flera olika alternativ till dig som vill konfirmera dig.

Tre grupper startar i höst de är Folkrace- och Crosskart och Wildlife och Bara-vara.

Det finns även möjlighet för dig som vill konfirmera dig i vuxen ålder att anmäla dig till en grupp.

Har du frågor?
Kontakta församlingspedagog Hans Öberg 070-250 37 63 eller Johan Bonander, kyrkoherde 070-515 04 40.
Via e-post: fryksande.pastorat@svenskakyrkan.se.

Läs här om Svenska kyrkans konfirmation 

Anmälan till konfirmationsläsningen 2021-2022 i Fryksände pastorat. Fyll i uppgifterna nedan och skicka in formuläret. Vid frågor kontakta pastorsexp. 0560-272 00.

Kryssa för ditt förstaval

Vi behandlar vi era uppgifter enligt GDPR