Verksamheter & Mötesplatser

Överallt i Frustuna församling pågår också en livlig verksamhet. Det sjuder av liv och som församling vill vi finnas för alla i livets olika skiften. Här presenterar vi det som sker idag. Kom gärna med synpunkter och önskemål om hur vi kan utveckla verksamheten ytterligare!

Terminsstart v 36

Vi planerar för att kunna starta höstens termin v 36.
Planerna kan ändras vart efter folkhälsmyndigheten eller Region Sörmland ändrar restriktionerna.